Jaarverslag 2012

Wij kunnen in vele opzichten trots zijn op onze prestaties in het afgelopen jaar. Naast onze gebruikelijke primaire taken heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) verschillende grote projecten gerealiseerd. De uiteindelijke kwaliteit van de dienstverlening voor onze gebruikers was hierbij steeds de leidraad.

Het merkenrecht en het Europese merklandschap zijn aan sterke veranderingen onderhevig. In het afgelopen jaar waren veel activiteiten geconcentreerd rond internationale samenwerking. In 2013 zetten wij deze activiteiten voort en zal het internationale en vooruitstrevende karakter van het BBIE nog zichtbaarder zijn.

Gezien de huidige politieke en economische context is het moeilijk om volledig optimistisch te blijven. Desondanks investeert het BBIE in de toekomst en zetten wij de vervulling van onze belangrijke missie voort.