Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 hebben we afgesloten met een optimistisch gevoel. We zien de eerste signalen van herstel in de Europese economie, en deze lijken ook merkbaar voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

We hebben in het afgelopen jaar een aantal grote projecten afgerond en onverminderd geïnvesteerd in automatisering. Zo werken we gestaag aan de verdergaande digitalisering en optimalisering van onze diensten voor onze klanten. Steeds vaker doen wij dit in samenwerking met onze internationale partners.

We kunnen met trots zeggen dat het BBIE een gezonde organisatie is. De nieuwe zetelovereenkomst met gastland Nederland zal hier zeker een positieve bijdrage aan leveren. Wij blijven continu aan de toekomst bouwen en hebben alle vertrouwen in het jaar 2014 en de jaren erna.