Samengevatte jaarrekening 2013 - Toelichting

Dit hoofdstuk is een samenvatting van de inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2013. De controleverklaring ziet alleen toe op de toelichting Balans en Exploitatierekening in het hoofdstuk Financieel van dit jaarverslag. Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van een samengevatte jaarrekening. Daarom heeft de directie deze criteria zelf ontwikkeld. Het doel van dit hoofdstuk is een populaire samenvatting te geven van de inrichtingsjaarrekening van het BBIE. De gehanteerde criteria en het aggregatieniveau van deze samenvatting zijn hierop toegespitst.

De oorspronkelijke balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening 2013 zijn in deze samenvatting integraal overgenomen uit de inrichtingsjaarrekening. De

inrichtingsjaarrekening is gebaseerd op Titel 9 Boek 2 BW. In deze samenvatting is volstaan met het herhalen van de grondslagen voor materiële jaarrekeningposten.

De toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 BW zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van deze samengevatte jaarrekening.

Bijgesloten samenvatting is op een later moment uitgebracht dan de inrichtingsjaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2013 is geen rekening gehouden met gebeurtenissen in de tussenliggende periode.

Het kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen van de inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2013, aangezien diverse vereenvoudigingen zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een exemplaar van de inrichtingsjaarrekening inzien ten kantore van het BBIE.